Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website. Lees ons Privacybeleid

Privacybeleid

Restaurant bij u thuis, gevestigd aan Antwerpseseenweg 2, 9080 Lochristi, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens : www.restaurantbijuthuis.be Antwerpsesteenweg 2 9080 Lochristi +32(0)9 3568612

Andy Baert is de Functionaris Gegevensbescherming van Restaurant bij u thuis. Hij is te bereiken via info@restaurantbijuthuis.be

 

Persoonsgegevens die wij verwerken :

Restaurant bij u thuis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken : -voor-en achternaam -adresgegevens -telefoonnummer -e-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken :

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dan verwijderen wij deze informatie. info@restaurantbijuthuis.be

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken :

Restaurant bij u thuis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen : -het afhandelen van uw betaling -verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder -u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren -u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten -om goederen en diensten bij u af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming :

Restaurant bij u thuis neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Restaurant bij u thuis) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren :

Quality Crown, Symbool van kwaliteit en klantvriendelijkheid. Horeca-Awards Nominatie 2011-2012-2013-2014 Winaar Horeca-Award 2014 Restaurant bij u thuis bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens.

-voor professioneel klantenbeheer : de persoonsgegevens verwerkt voor professioneel klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhouding)

-voor particulier klantenbeheer : de persoonsgegevens verwerkt voor particulier klantenbeheer zullen 38 maand worden bewaard en nadien automatisch worden verwijdert. Tenzij u verder wenst opgenomen te zijn in ons klantenbestand.

 

Delen van persoonsgegevens met derden :

Restaurant bij u thuis verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken :

Restaurant bij u thuis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw inernetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen :

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Restaurant bij u thuis en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@restaurantbijuthuis.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, uw kaartnummer, het identificatienummer van het rijksregister en MRZ (machine readable zone, de strook met nummers en letters achteraan het paspoort) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Restaurant bij u thuis wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel). Dat kan via de volgende link : . commission@privacycommission.be

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen :

Restaurant bij u thuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@restaurantbijuthuis.be

Door gebruik te blijven maken van deze website, geef je toestemming voor het plaatsen van cookies bij bezoek aan onze website. Lees onze Privacy Policy